Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Pää­sy Tay­lor & Franci­sin elekt­ro­ni­siin leh­tiin katkesi helmikuun alussa, Wileyn aineistot käytössä 18.2. saakka

Käytä artikkeleiden etsimiseen vaihtoehtoisia tapoja.

Pääsy JYU:n käytössä oleviin Taylor&Francisin elektronisiin lehtiin katkesi helmikuun 2019 alussa. Wileyn aineistojen käyttö jatkuu entisellään 18.2.2019 asti, mutta neuvotteluja käydään edelleen. Tilanne on sama kaikissa suomalaisissa yliopistoissa, joilla on ollut FinELib-sopimus näiden kustantajien kanssa.

JYU:n käytössä on ollut 1 800 T&F:n (Taylor & Francisin lehtilista, pdf) ja n. 1 300 Wileyn lehteä (Wileyn lehtilista, pdf).

T&F:n lehtipaketista JYU:n käyttöön jää 200 lehteä (pdf).

Vaikka pääsy lehtiin katkeaakin, on artikkeleiden etsimiseen kuitenkin vaihtoehtoisia tapoja, ks.:

Lue lisää sopimusneuvottelujen tilanteesta FinELibin sivuilta. Neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan sekä Avoin tiede ja tutkimus -sivuilla ja FinELibin sivuilla.

FinELib on suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio, joka neuvottelee e-aineistosopimuksia suomalaiselle tiedeyhteisölle.

Lisätietoja:

Johtaja Ari Muhonen, OSC
Palvelupäällikkö Irene Ylönen, OSC
Informaatikko Arto Ikonen, OSC

Palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, FinELib-toimisto, finelib@helsinki.fi

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210