Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Kir­jas­ton muutto lähestyy - uudet pal­ve­lu­pis­teet Mattilanniemessä ja Ylistönrinteellä avau­tuvat ma 8.4.2019

Pääkirjasto (B) sulkee ovensa asiakkailta ke 17.4. ja avautuu jälleen syksyllä 2021 Seminaarinmäellä uudistetuissa tiloissa.

Remontin ajaksi kirjaston palvelut siirtyvät ma 8.4. alkaen Mattilanniemeen ja Ylistönrinteelle.

Pääosa palveluista sijoittuu peruskorjauksen ajaksi Mattilanniemen kirjastoon (Ahlmaninkatu 2, rakennus MaA, kartta). Kokoelmista sinne siirtyvät kurssikirjat ja lehdet. Myös lukusalikäyttöön tilatun aineiston säilytyspaikat löytyvät Mattilanniemen kirjastosta.

Toinen kirjaston asiakaspalvelupisteistä avataan peruskorjauksen ajaksi Ylistönrinteen kirjastoon (Survontie 9, Ylistönrinne, rakennus YK, kartta), jonne muuttaa myös yleinen tutkimuskirjallisuus pääkirjaston 2. ja 3. kerroksista.Työskentelytiloja ja työasemia sijoitetaan molempiin kirjastoihin Mattilanniemessä ja Ylistönrinteellä sekä Seminaarinmäellä JYU:n päärakennuksen siivessä sijaitsevaan Aallon lukusaliin (Seminaarinkatu 15, rakennus C, kartta). Työskentelytiloja on jouduttu hieman vähentämään, mutta muuten kirjaston palvelut säilyvät peruskorjauksen aikana ennallaan.

Peruskorjaus ja muutto eivät vaikuta aineistojen saatavuuteen, vaikka niiden sijainti muuttuukin. Kirjojen ja lehtien saatavuuden ja uudet sijainnit voit tarkistaa JYKDOKista.

Kirjasto tarjoaa monipuolista koulutusta yliopistoyhteisölle myös väistön aikana. Tutustu kirjaston koulutustarjontaan. Tiedonhankinnan ohjausta tarjotaan Mattilanniemen kirjastossa. Tiedonhankinnan ohjausajan voi myös varata etukäteen.

Tutkimuksen tuen, avoimen tieteen, aineistohallinnan ja julkaisemisen asiantuntijat työskentelevät kirjastorakennuksen korjauksen ajan eri puolilla kampusta. Löydät heidän ajantasaiset yhteystietonsa yliopiston Yhteystiedot-palvelusta.

Tervetuloa mukaamme väistöön!

Lisätietoa:

Risto Heikkinen
kehittämispäällikkö, kirjaston peruskorjauksen koordinaattori
risto.v.heikkinen@jyu.fi

Kirjaston peruskorjaus: https://osc.jyu.fi/fi/kirjastorakennuksen-peruskorjaus

Kirjasto sosiaalisessa mediassa: FacebookTwitterInstagram

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210