Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Opet­ta­ja – ker­ro aja­tuk­siasi op­pi­ma­te­ri­aa­lien avoi­mes­ta saa­ta­vuu­desta

Kansallinen kysely oppimateriaalien avoimuudesta opetustyötä tekeville avoinna su 22.9.2019 saakka

Työ suomalaisen tutkimusyhteisön oppimateriaalien avoimen saatavuuden edistämiseksi on käynnissä. Oppimisen avoimuuden kansallinen asiantuntijaryhmä on laatinut yhteisen linjauksen taustaksi ennakkokyselyn, joka on auki 22.9.2019 saakka.

Kysely on suunnattu erityisesti korkeakouluopettajille, joiden arkeen linjauksen oletetaan etenkin vaikuttavan. Myös muilla on mahdollisuus vastata kyselyyn omasta näkökulmastaan.

Työryhmä luonnostelee suomalaiselle tutkimusyhteisölle linjauksen, johon sitoutuminen tekee avoimesta oppimisesta koulutuksen arkipäivää ja tukee kansalaisten jatkuvaa oppimista. Linjaus perustuu oppija- ja opettajayksilöiden tarpeisiin, ja kannustaa siirtymään kilpailusta jakamiseen sekä sallimaan erilaisia tapoja toteuttaa avoimuutta opetustyössä.

Vastaa kyselyyn 22.9.2019 mennessä

Lisätietoja

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210