Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Kokoelmasiirrot aiheuttavat häiriötä pääkirjastolla ja Aallon lukusalissa kesä-heinäkuussa

Kokoelmasiirrot aiheuttavat häiriötä pääkirjastolla ja Aallon lukusalissa kesä-heinäkuussa

Kokoelmat liikkeessä (kuva: Jyväskylän yliopiston museo)

Vuonna 1974 rakennetun yliopiston pääkirjaston peruskorjaus alkaa keväällä 2019 ja sulkee kirjastorakennuksen kokonaan ainakin kahdeksi vuodeksi. Peruskorjauksen ajaksi kirjaston kokoelmat sijoittuvat Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampuskirjastojen tiloihin sekä Kanavuoren kokoelmakeskukseen. Kirjaston asiakaspalvelu keskittyy peruskorjauksen ajaksi Mattilanniemen kirjastoon.

Ensimmäinen askel massiivisessa kokoelmien siirrossa otetaan jo heinäkuussa 2018, kun pieni osa kirjaston kokoelmista siirretään yliopiston päärakennuksen (C) siivessä sijaitsevaan Aallon lukusaliin, joka on suosittu opiskelutila.

Aallon lukusaliin siirretään yhteensä yli 300 metriä kirjallisuutta, kuten JYU:n väitöskirjasarjat, paikallishistorioita ja valtiopäiväasiakirjoja. Siirrettäviksi kirjoiksi on valittu jo aiemminkin lukusalikäytössä ollutta kirjallisuutta, sillä Aallon lukusaliin ei ole tulossa lainauspalveluita.

Aallon lukusalin kirjahyllyt ovat olleet pitkään tyhjillään, sillä tila ei sovellu nykyaikaisen kirjaston vaatimuksiin ja tarpeisiin. Hyllyjen sijoittelu, esteettömyys ja hankaluudet remontoida suojeltua arvorakennusta kirjastopalveluille ja kokoelmien käytölle sopivaksi estävätkin tilan hyödyntämisen täysipainoisena kirjastona.

Lukusali on kuitenkin kaunis ja rauhallinen opiskelutila, jota opiskelijat toivon mukaan hyödyntävät jatkossakin.

Aallon lukusaliin siirretään seuraavia kokoelmia:

  • Valtiopäiväasiakirjat (Ls Virallisjulk)
  • Asetus- ja säädöskokoelmat (Ls Virallisjulk)
  • Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus (Ls Virallisjulk)
  • Suomen virallinen tilasto - SVT (Ls Virallisjulk)
  • Tilastollinen vuosikirja (Ls Virallisjulk)
  • Tilastokatsaukset (Ls Virallisjulk)
  • Komiteanmietinnöt (Kom miet)
  • Paikallishistoriat (Ls Paik)
  • JYU:n väitöskirjasarjat (Ls JY)

Muutostyöt ja kokoelmien siirrot aiheuttavat häiriötä Aallon lukusalissa ma 25.6. alkaen ja pääkirjaston 2. ja 3. kerroksessa pe 29.6. alkaen jatkuen to 5.7. saakka.

Kokoelmien uudet sijainnit päivitetään JYKDOKiin mahdollisimman pian, mutta aineistojen löytyvyydessä voi siirtojen ollessa kiihkeimmillään tulla vastaan hankaluuksia. Ota silloin yhteyttä kirjaston henkilökuntaan.

Pahoittelemme häiriötä!

Lisätietoa: Eila Elomaa

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210