Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Julkaisuarkisto JYXissä jo 5000 rinnakkaistallennettua artikkelia

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto JYXin rinnakkaistallennekokoelma jatkaa kasvuaan vauhdilla. JYXiin on tallennettu jo 5000 Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kirjoittamaa lehti- ja kirja-artikkelia avoimesti kaikkien käyttöön.

5000. tallennettu artikkeli on tällä hetkellä Oslon yliopistossa työskentelevän Jonna Vuoskosken (Associate Professor) Musical Preference : Personality, Style, and Music Use. Artikkeli on julkaistu Routledgen kokoomateoksessa The Routledge Companion to Music Cognition (2017), joka tarkastelee musiikin luonnetta ja olemusta psykologisesta näkökulmasta.

Vuoskosken artikkeli keskittyy musiikkimakuun ja sen taustalla vaikuttaviin tekijöihin, kuten persoonallisuuteen, musiikin tyylilajeihin ja piirteisiin sekä kuuntelutottumuksiin. Tutkimus sijoittuu musiikkikognition ja musiikkipsykologian monitieteiselle tutkimusalalle.

Vuoskoski valmistui tohtoriksi vuonna 2012 Jyväskylän yliopistosta Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksiköstä. Valmistumisensa jälkeen hän siirtyi Oxfordin yliopistoon tutkijatohtoriksi. Vuodesta 2014 lähtien hän työskenteli 50% tutkijatohtorina myös Jyväskylän yliopistossa (professori Tuomas Eerolan johtamassa Surun suloisuus -akatemiaprojektissa).

Jonna Vuoskoski pitää tieteen avoimuutta erittäin tärkeänä.

- Tutkimuksen avoimuus on suoranainen välttämättömyys sekä tieteen periaatteiden että tiedon tasa-arvoisen saatavuuden näkökulmasta. Lisäksi sillä on huomattava positiivinen vaikutus tutkimuksen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, hän toteaa.

Vuoskosken artikkelissa on JYXissä 18 kuukauden julkaisuviive (embargo), jonka teoksen julkaisija Routledge on asettanut ehdoksi rinnakkaistallentamiselle. Tänä aikana artikkelista kiinnostuneet voivat pyytää artikkelia käyttöönsä JYXistä löytyvän Pyydä kopio tutkijalta -linkin kautta. Palvelu otettiin käyttöön viime vuonna, ja lukuisia artikkelipyyntöjä on jo sen kautta välitetty tutkijoille.

Jonna Vuoskosken artikkeli JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201707243354

Lisätietoja: Associate Professor Jonna Vuoskoski (s-posti: j.k.vuoskoski@imv.uio.no)

Informaatikko Irene Ylönen

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210