Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Kirjasto kumppanina Student Lifen Hommat haltuun! -hankkeessa

Student Life on myöntänyt Jyväversitas-rahoituksen kehittämisprojektille, jossa kirjasto ja kielten laitos ovat mukana. Jyväversitas on uusi yhteistyömuoto, jolla haetaan opiskelijoilta uusia käytännön ideoita opiskelun tukemiseen, innostamiseen ja sujuvoittamiseen Jyväskylän yliopistossa.

 • Hommat haltuun! (15 000 €): pitää sisällään ryhmäopiskelun tuen, gradu-tuen sekä osaamisen tunnistamisen osiot.
  Rahoituksen saaja: Marjo-Leea Alapuranen ja työryhmä, asiantuntijakumppaneina kirjasto ja kielten laitos.

  Jyväversitas-rahoitusta haki yhteensä kahdeksan eri projektia, joista Student Life -ohjausryhmä päätti tukea opiskelijoiden Hommat haltuun! -projektin lisäksi Hyvinvoiva minä -verkkosivusto yliopistoliikunnan sivuille (15 000 €) ja Ryhmä­mentorointi Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella (10 000 €) hankkeita.

  Student Life rahoittaa vuonna 2016 kehittämishankkeita, jotka edistävät akateemista opiskelua tai auttavat opiskelijan kasvua työssään. Jyväversitas-projekteilla nostetaan esille sellaisia opiskelijatarpeita, jotka nousevat opiskelijoilta itseltään, ja jotka opiskelijat itse kokevat merkityksellisiksi opiskelunsa sujumisen kannalta. Jyväversitas-projektit myös toteutetaan pääosin opiskelijatyönä laitoskumppanien tukemana.

  Lisätietoja www.jyu.fi/studentlife/jyvaversitas

  Kirjaston edustaja projektissa: Nina Kivinen

  Kirjasto Facebookissa
  Instagram
  Jyx-logo-201210