Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Kustantajat avaavat e-aineistoja poikkeustilanteen ajaksi

Useat kustantajat ovat koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa avanneet e-kirjoja ja muita e-aineistoja tavallista avoimemmin tarjolle. Joukossa on mm. sellaisia isoja välittäjiä kuin Ebsco ja ProQuest, kustantajista mainittakoon Sage, Cambridge University Press ja Emerald.

Aineistoja on tarjolla eri tavoin: osa on avannut kaiken julkaisemansa materiaalin, osa poistanut lisensseistä käyttörajoitukset ja osa on avannut vain COVID19-tutkimuksiin liittyviä julkaisuja. Jotkin kustantajat avaavat pääsyn vain erikseen pyydettäessä rajoittaakseen laittomia latauksia.

Tietoja avoimista aineistoista löydät laatimaltamme etäopiskelumateriaalien vinkkisivulta, ks. https://kirjasto.jyu.fi/ajankohtaista/etaopiskelumateriaalit > sivun loppuosa. Sivuiltä löydät myös neuvoja meille jo hankittujen aineistojen kartoittamiseen sekä niiden käyttöön. Lisäksi Kansainvälinen kirjastokonsortioiden yhteenliittymä ICOLC ylläpitää listaa avatuista aineistoista omilla sivuillaan. Näissä kahdessa taulukossa on päällekkäisyyksiä, mutta jos etsit uutta etämateriaalia, molempiin kannattaa tutustua!

Kirjaston jo hankkimat e-aineistot löydät JYKDOKista, mutta määräajaksi avatut uudet aineistot löydät kustantajien omilta sivuilta (ks. linkit etämateriaalit-sivun taulukosta).

Lisätietoja avoimista aineistoista: Tytti Leppänen ja Sanna Toivola

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210