Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Jyväskylän yliopisto palkittiin tieteen avoimuudesta - kirjastolla tieteen avoimuuden ja näkyvyyden edistämisessä keskeinen rooli

"Jyväskylän yliopisto on ylivoimainen ykkönen julkaisujen rinnakkaistallentamisessa Suomessa."

Vuoden aikana ansioituneet avoimen tieteen toimijat palkittiin Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen foorumissa Tampereella 11.11.2015. Palkinnot perustuvat vuoden 2015 aikana tehtyyn selvitykseen korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuudesta. Selvitys tarjosi laatuaan ensimmäisen kypsyystasoarvion kunkin organisaation avoimuuden nykytilasta.

Avoimen toimintakulttuurin kokonaisarvioinnissa korkeatasoisimmaksi organisaatioksi nousi Helsingin yliopisto ja kattavimmat toimenpiteet avoimuuden ja näkyvyyden seurantaan olivat Jyväskylän yliopistolla.

Kirjasto on toiminut Jyväskylän yliopistossa aktiivisena rinnakkaistallentamisen puolestapuhujana ja avoimen tieteen näkyvyyden edistäjänä.

Jyväskylän yliopiston vararehtori Kaisa Miettinen kertoo videolla toimista, joita yliopistossamme on tehty avoimuuden edistämiseksi.

Lisätietoa: Tiedote

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210