Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Aallon lukusaliin siirretyt pääkirjaston kokoelmat

Osa kirjaston 3. kerroksen kokoelmista siirrettiin kesän aikana yliopiston päärakennuksen (C) siivessä sijaitsevaan Aallon lukusaliin. Aineistot ovat käytettävissä vain lukusalin tiloissa sen aukioloaikoina.

Kokoelmien uudet hyllysijainnit löydät JYKDOKista, jossa Aallon lukusalin kokoelmat tunnistaa sijaintirivin AL-tunnuksesta. Ks. esim. Vuoden 1954 elokuvakomitean mietintö : N:o 2

Aallon lukusaliin siirretyt kokoelmat ja niiden sijainti:

KokoelmaUusi sijaintiVanha sijainti
Valtiopäiväasiakirjat AL Eduskunta P Ls Virallisjulk
Suomen asetuskokoelma AL Lait P Ls Virallisjulk
Suomen säädöskokoelma AL Lait P Ls Virallisjulk
Korkeimman oikeuden julkaisut AL Oikeus P Ls Virallisjulk
Korkeimman hallinto-oikeuden julkaisut AL Oikeus P Ls Virallisjulk
Suomen virallinen tilasto (SVT) -sarjat AL Tilastot P Ls Virallisjulk
Tilastollinen vuosikirja AL Tilastot P Ls Virallisjulk
Tilastokatsaukset AL Tilastot P Ls Virallisjulk
Komiteanmietinnöt AL Komiteat P Kom miet
Paikallishistoriat AL Paikallishistoriat P Ls Paik
JYU:n väitöskirjasarjat vuodesta 2000 alkaen AL Yliopistosarjat P Ls JY

Sähköisenä

Valtiopäiväasiakirjat
Finlex - Suomen säädöskokoelma, tuomioistuinten päätökset, viranomaispäätökset, valtiosopimukset, hallituksen esitykset
Suomen virallinen tilasto
Tilastolliset vuosikirjat

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210